sâmbătă, 22 mai 2010

TOTUL ESTE IUBIRE...!O, bucuraţi-vă, popor sărman; căci voi sunteţi sărmani numai pentru a putea primi cu atât mai mult! Bucuraţi-vă voi, cei slabi, căci voi sunteţi slabi numai pentru a putea primi mai multă putere! Bucuraţi-vă voi, cei care sunteţi trişti, căci voi sunteţi trişti numai pentru a putea primi cu atât mai multă bucurie! Bucuraţi-vă voi, cei care sunteţi flămânzi şi însetaţi, căci voi sunteţi flămânzi şi însetaţi numai pentru a vă putea satisface într-o mai mare măsură foamea şi setea! Bucuraţi-vă chiar şi voi, spirite oarbe! Iată, Domnul a creat noaptea numai pentru ca voi să simţiţi nevoia zilei. Dacă Domnul nu ar fi creat noaptea înaintea zilei, cine ar mai fi aspirat către lumina celei din urmă? O, moarte, dacă nu ai fi fost însăşi moartea, chiar şi tu te-ai fi bucurat, căci nici tu nu te-ai născut din ordinea eternă numai de dragul tău! Cine ştie dacă nu cumva Domnul nu te-a adus la existenţă numai pentru ca într-o bună zi viaţa eternă să sălăşluiască în tine?
Adevăr, adevăr vă spun, tot ceea ce dăruieşte Domnul, El oferă ca un Părinte, din preaplinul iubirii sale nesfârşite; dar acela de la care Domnul va lua ceva ar trebui să fie cel mai fericit, căci el va primi înapoi de o mie de ori, chiar din mâna Tatălui etern.
Casa Domnului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu