vineri, 16 aprilie 2010

DIVINIZAREA LUI DUMNEZEU !


Cine vrea să-L divinizeze pe Dumnezeu cu adevărat şi aducător de roade, acela trebuie să-L
recunoască mai întâi foarte viu pe Dumnezeu în inima lui, el trebuie să-L aibe mai întâi pe
Dumnezeu în Duh şi în tot adevărul, în recunoaştere şi în dragoste, atunci de-abia poate el să-I
dea cinstea şi să-L divinizeze pe deplin valabil; fără aceasta provoacă omul şi cu adevăratul
Dumnezeu o idolatrie urăcioasă! Cum poate un om să-L divinizeze demn şi eficient pe singurul Dumnezeu adevărat, dacă nu La recunoscut încă niciodată altfel, decât numai din spuse şi auzite, într-un mod cu totul în felul idolatriei?! Ce diferenţă va fi atunci între divinizarea singurului Dumnezeu adevărat şi aceea a unui idol?!
Adevărata divinizare a singurului Dumnezeu adevărat constă în dragostea către El şi în
dragostea către aproapele. Dar, cine poate să-L iubească pe Dumnezeu, dacă nu L-a recunoscut
încă niciodată?
Sau poate un bărbat tânăr să se înfierbânte vreodată în dragostea către o fecioară, pe care na
văzut-o şi n-a recunoscut-o încă niciodată? Şi dacă îşi închipuie el o asemenea fată, că ea ar fi
pe undeva şi dacă începe s-o iubească foarte puternic pe cea care nu este niciunde în adevăr,
atunci el este un nebun şi comite de aceea o dragoste de sine în cea mai mare măsură, - şi
aceasta este o urăciune în faţa lui Dumnezeu.
Orice idolatrie este de aceea cea mai mare nebunie a oamenilor şi o orbire detestabilă. Pentru
că, la sfârşit, se cred cei care divinizează idolii ca fiind ei înşişi idoli şi lasă să fie tămâiaţi şi să fie
divinizaţi ca idoli, - şi acesta este atunci un triumf al lui satan în inima omului! Dar vai acelora, în
cea mai mare orbire a lor, care îşi închipuie că sunt ei înşişi idoli! Destinul lor va fi o dată unul
foarte trist; pentru că o asemenea înfumurare este un vierme care nu moare niciodată şi un foc
care nu se stinge niciodată!
Eu ţi-o spun: Este plăcerea lui satan de a-i aduce pe oamenii orbi, prin înfumurarea plantată
în ei, atât de departe pe cât este posibil de la ordinea lui Dumnezeu; dar, când vor ajunge ei o
dată dincolo, ca ucenici ai şcolii lui, atunci el îi va respinge şi îi va pune în slujirea lui cea mai de
jos şi cea mai mizeră, în care vor avea ei de rămas pe veci, potrivit cu voinţa lui cea mai rea!
Satana ca domn al întunericului îi lasă pe oameni să fie ridicaţi aici la rangul de dumnezei,
pentru a-i umili o dată, în viitor, în jos către cele mai josnice monstruozităţi.
Dar Dumnezeu cere aici o inimă înţeleaptă şi plină de smerenie, pentru a-l ridica o dată pe om
cu atât mai sus şi de a-l face mai fericit.
I se va lua, ce-i drept, lui satan o asemena putere şi oamenii vor putea face totul după bunul
plac, pe deplin liberi independenţi, după cugetul lor; - prin aceasta vor străluci cei buni cu atât
mai mult şi cei din sine răi, însă, vor aparţine cu atât mai rău şi mai adânc de iad; pentru că,
acolo, nu va primi satan răutatea lor pe socoteala lui, ci ei pe cea foarte proprie şi ei vor fi o dată
istoviţi cu atât mai rău de către satan şi slujitorii săi.
De aceea este prima obligaţie a fiecărui om, de a-L căuta pe Dumnezeu în toată smerenia
inimii sale, în Duh şi în adevăr şi dacă L-a găsit el, atunci de-abia să-L şi divinizeze el pe
Dumnezeu în Duh şi în adevăr!
Rugăciunea de bază constă însă în aceea, ca o inimă smerită să rămână smerită şi să-l
iubească pe aproapele ei, într-adevăr, mai mult decât pe sine însăşi, dar pe Dumnezeu, ca fiind
singurul Tată adevărat al tuturor oamenilor şi al îngerilor, mai presus de toate!
Dar nimeni nu-L poate iubi pe Dumnezeu în carnea lui întunecată, dacă îl urăşte pe fratele
său; pentru că, cum într-un mod posibil ar putea cineva să-L iubească pe Dumnezeu pe Care nu-L
vede, dacă nu-l iubeşte pe fratele său pe care îl vede?!
Dar nu este nici pe departe îndeajuns de a spune: “Eu îi iubesc pe semenii mei şi le sunt
foarte prietenos!” Dragostea adevărată şi în faţa lui Dumnezeu singură valabilă trebuie să constea
în fapte, când semenii au nevoie de acelaşi, duhovnicesc sau trupesc. Această dragoste este cheia
minunată spre lumina din Dumnezeu în inima proprie.

Lorber

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu